Točka zapisnika

2. Informacije in pobude;

BRUNA KASTELIC je rekla, da je bil leta 2018 z Naturo 2000 izveden posek nad Gojačami z namenom obnovitve habitata za škrjanca. Glede na močno zaraščanje vprašuje, kako je s tem projektom. Kaj je predvideno, da se še izvede? Območje se je zaraslo z robido, črnim trnom ... v takem pa škrjanec ne gnezdi. Predvideno je bilo, da se bo območje paslo, vendar drobnice še ni naseljene. Ali se bo to območje pogozdilo? Krajane skrbi, ker je območje neprehodno, oz. je zdajšnje stanje slabše od prejšnjega.

JANEZ FURLAN je rekel, da projekt še ni zaključen, ker vodilni partner projekt podaljšuje. Glavna aktivnost letos bo postavljanje ograje. Dogovarjajo se za dovolj velika dodatna sredstva. Ko bo to izvedeno, bo območje namenjeno paši. Malo so precenili potrebo po paši goveda, zato bodo namestili drobnico. Glede naselitve škrjanca je bil izveden moritoring pred posekom, po poseku pa ne in bo ob zaključku projekta in takrat bo znano, ali so bili ukrepi učinkoviti. Letos bo torej ograja, naslednje leto bodo poskusili naseliti drobnico.

LJUBO VIDRIH je dejal, da trte na trgu lepo poganjajo. Predlaga, da se jih zaščiti, da ne bodo otroci vsega posmukali.

ADAM RASPOR je v imenu prebivalcev s Prekomorske vprašal glede stare vile na Fužinah. Tam je 6 družin, stanovalci pa so brez optike, kanalizacije, vodovoda in telefonskega signala. Ali občina načrtuje ureditev kake od teh zadev in kdaj? TADEJ BEOČANIN je dejal da bodo dali pisni odgovor, ker je treba stvari preveriti.

MARJAN VIDMAR je predlagal, da bi uredili prehod za pešce za Hofer, ker hodijo pri Sparu kar čez cesto. V industrijski coni pri križišču za Slokarja se gradi levo in desno. Tam je bila deponija, največ je bilo stekla. Možno pa je, da so bili odloženi tudi kaki strupeni odpadki. Pred odlaganjem na novi lokaciji bi morali to kontrolirati.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da bo prehod urejen skupaj z ureditvijo križišča med obvoznico in Tovarniško. Direkcija je v fazi projektiranja. Na lokaciji deponije se je izvedel samo posek dreves, odvoza še ni. Na drugi strani ceste menda ni bila prisotna deponija, in naj bi šlo samo za odvoz zemljine. Bodo pa vseeno preverili.

MARJAN VIDMAR je dejal, da je bilo steklo tudi na desni strani in se je odvažalo v eno luknjo. Steklo ni ekološko nevarno, vendar se je tam odlagalo različne stvari.

JOŽKO PREMRN je dejal, da so že prejšnji mandat predlagali umirjanje prometa na ulici Vena Pilona. Izdelana sta dva predloga. Ali bo šlo v realizacijo in kdaj?

TADEJ BEOČANIN je povedal, da so to obravnavali. Načinu dviganja delov cestišča se izogibajo. Druga rešitev še ni dorečena. Spremljali bodo hitrosti, potem bodo videli naprej.

JANEZ TRATNIK je pohvalil, da so na Colu pokosili občinske zelenice. Enako je pohvalno, da so v GRC-ju dali zvezek, kdaj naprave delajo in kdaj ne. Kdor je organiziral sestanke po KS za moja pobuda, bi moral malo uskladiti stvari. Čez eno uro bo to na Colu in se ne bo mogel udeležiti.

TADEJ BEOČANIN je pojasnil, da so se termini določali glede na želje predsednikov KS. Danes je nekaj teh srečanj.

ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, kako teče postopek za izplačevanje delovne uspešnosti ravnateljev, ki niso dobili potrditve? Kakšni so bili sklepi drugih občinskih svetov za zavode, ki so skupni zavod za turizem, vrtec, Zdravstveni dom ...? Ali je delo na spremembi poslovnika umrlo? Obljube so bile, meseci pa tečejo. Če ni interesa, je treba to povedati. Zelo slab dostop je tudi do trgovine Spar predvsem za pešce. Pri izvozu se je treba postaviti ven iz črte, da se vidi na cesto. Na strani občine je, da od njih zahtevajo ureditev. Prenos slavnostne seje je bil totalen fiasko. Pred računalnikom je čakal več kot ½ ure, pa ni bilo nobenega obvestila. Lahko bi jih poklicali, ne pa, da so čakali, kdaj bo kaj. Razume vse tehnične težave, vendar bi jih morali obvestiti. Takega fiaska ne želi več doživeti.

TADEJ BEOČANIN je glede delavna uspešnosti rekel, da bodo vprašali zavode, kako postopajo naprej. Pa tudi sklepe drugih občinskih svetov bodo podali. Za lekarno ve, da je bil v Vipavi sprejet enak sklep, za ostalo jih bodo obvestili. Poslovnik ni zamrl, trenutno jim mora on posredovati stvari. Potrudil se bo, da jih čim prej obvesti. Sparu so že večkrat posredovali predlog, da uredijo pločnik in ostalo, pa za enkrat ni bilo posluha. Najverjetneje bodo morali sami poskrbeti za varnost, ker so navedli, da nimajo sredstev za ta namen. Kar se tiče prenosa slavnostne seje, drži, da je šlo za velik fiasko, in mu je zelo žal, da je do tega prišlo. Obvestilo je bilo dano šele, ko so izvajalci obupali, in rekli, da tega ne bodo mogli prenašati.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da razume, da občinska uprava v teh corona časih skrbi zase. Niti svetniki se v neuradnih dneh ne morejo priglasiti k nobenemu uslužbencu. Tretirani so kot vsak občan, pa so le funkcionarji. Če ga kdo z občinske uprave pokliče, ne more vrniti klica. To ni sprejemljivo. Malo pozornosti do hierarhije političnega odločanja bi morali imeti.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da so direktne linije izključene, na centrali pa se oglašajo. Prosi, da povejo, s kom bi želeli govoriti, pa jih bodo poklicali nazaj. Mobilne številke pa lahko uporabljajo.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da kontaktov nimajo, niti ne vejo, kaj kdo dela. Na centrali ga vseeno zavrnejo, češ da ga ne morejo vezati. Na občinski upravi bi jih morali poznati.

TADEJ BEOČANIN se je strinjal. Prosil je, da naročijo na centrali, da jih pokličejo nazaj in bodo poskrbeli.

IGOR ČESNIK je povedal, da na letaku za mojo pobudo, ki so ga dobili, ni bilo KS Plače. Pripravljavec bi se moral potruditi in ugotoviti, da je sedaj 27 KS. Do 25. 5 je prosil za odgovor za dve moji pobudi (za kateri bo spraševal vsako sejo) in ni dobil odgovora. Tudi do naslednje seje prosi za poročilo, kaj se je naredilo od današnje do naslednje seje.

MOJCA R. PLANINC je rekla, da je v sklopu dodatnega gradiva njen odgovor za obe pobudi. Odgovori so kratki, ker ni bilo veliko narejenega. Do naslednjič upa da bo več.

IGOR ČESNIK je rekel, da bo pogledal in prosi tudi do naslednjič.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da so bile Plače pisane pri terminih, res pa so ušle pri letaku. Kjer je še bilo možno, so to napako hitro popravili, vse pa žal ni šlo več.

DAVID KOREN je glede skejt parka vprašal, ali se bo znesek prenove kaj povečal, ko bo končan? Komu je namenjen in kdo ga bo upravljal? Ob Lokavščku so hiše na desni strani. Stanovalci pravijo, da se na levi strani, kjer so parcele ministrstva za obrambo, pojavljajo vrtički in pa zabave itd.. To je treba urediti.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da bodo dali pisni odgovor glede skejt parka. Upravljan bo enako, kot vse javne športne površine - komunala. Primarno bo namenjen skejterjem, lahko bodo tudi drugi, če ne bo konfliktov. Lokacije združevanja so se pojavljale v času corone na različnih delih občine. Obvestili bodo policijo, da bodo malo bolj pozorni.

VALTER POLANC je tudi vprašal, ali se je Moja pobuda na Predmeji kaj premaknila ali nič?

DEJAN ŠKVARČ je rekel, da se veliko ljudi zanima za obdelovanje vrtička oz. za najem površin od 40 – 50 m2. Ali ima občina namen še kje urediti te lokacije? Ljudje želijo biti v teh časih corone samooskrbni.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da so občani pozvani, da izrazijo interes. Glede na interes, bodo potem pristopili k urejanju vrtičkov ob neposredni bližini mesta – podobno kot Kresničke.