Točka zapisnika

4.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina

IRENA RASPOR je podala uvodno obrazložitev.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje.

ADAM RASPOR je dejal, da je rahel premik glede roka za pridobitev uporabnega dovoljena, vendar še ni zadovoljen. Po mnenju UE je to obdobje od 5 do 10 let. Koliko je smiselno omejevanje, saj imajo ljudje sami interes čim prej se vseliti v novo hišo. Če bo nekomu zmanjkalo sredstev za nadaljevanje gradnje, bo moral še vrniti subvencijo. Predlaga podaljšanje, oz. ne vidi smisla v varovalki.

TADEJ BEOČANIN je menil, da varovalka mora biti, ker morajo tudi na občini v nekem obdobju zadevo zaključiti. Subvencionirajo tudi take, ki niso naši občani in je prav, da se čim prej vselijo. Podaljšanje na 5 let je bilo ugotovljeno na podlagi dejstev izdanih subvencij. Preverili so zadevo na terenu. Predlaga, da ostanejo pri tej dikciji in se o morebitnih spremembah še pogovarjajo. Želja je, da čim prej zaključijo gradnjo. ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da imajo tako željo tudi mlade družine, pa je ne morejo uresničiti, če nimajo bogatih staršev. To je računsko dokazljivo. Če hočejo biti prijazni do mladih družin, bi morali rok podaljšati vsaj na 7 let. Tudi v času gradnje jim morajo omogočiti normalno življenje. Tistim, ki bo uspelo v 5 letih, super, vendar vsi ne morejo.

MITJA TRIPKOVIĆ je dejal, da lahko debatirajo o podaljšanju, nikakor pa ne smejo zaobiti uporabnega dovoljenja. Občina je potem upravičena do glavarine. Ljudje so hiše končali, se vselili in niso pridobili uporabnega dovoljenja. Te barve hiš v zadnjem času ne sodijo v našo dolino, v gradbenem dovoljenju pa so navedene take, ki sodijo v Vipavsko dolino. Uporabna dovoljenja so zaključek verificiranih gradbenih dovoljenj.

JOŽKO PREMRN je tudi predlagal, da podaljšajo na 7 let.

JANEZ TRATNIK je dejal, da je to okusil. Potreboval je 10 let – od nakupa zemljišča do hišne številke. 5 let je samo za bogataše. Sedaj ni možno dobiti hišne št. brez uporabnega dovoljenja.

TADEJ BEOČANIN je ugotavljal, da je večinsko mnenje 7 let. Če ta predlog osvojijo, je treba popraviti navedbo v 1. členu na »sedmih letih«, 9. a člen »po preteku štirih let« ter 10. a člen »podaljša rok za prijavo stalnega prebivališča za tri leta«, da bo veljalo za vse. Vprašal je, če lahko te spremembe osvojijo že v I. obravnavi in izvedejo tudi II. obravnavo?

LJUBO VIDRIH je samo dodal, da te divjaške barve ne sodijo v našo dolino.

KAZIMIR ČEBRON se je tudi strinjal s 7. leti.

TADEJ BEOČANIN je ugotavljal, da lahko odlok popravijo tudi sedaj in sicer v 1. členu s 5 letih spremenijo na »sedmih«, v 2. členu 9.a člen »treh let« popravijo na »štirih let«, ter v 3. členu 10.a člen »za tri leta«.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina v I. obravnavi z navedenimi popravki. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je odlok v I. obravnavi sprejet. Predsedujoči predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina v II. obravnavi sprejet.

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina v I. obravnavi z navedenimi popravki.
Sprejme se sklep, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina v II. obravnavi