Točka zapisnika

1. Potrditev zapisnikov ter poročil o izvajanju sklepov 27. in 28. redne redne seje

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisnikih in poročilu.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o zapisniku 27. seje.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik 27. seje sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o zapisniku 28. seje.

ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik 28. seje sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 27. in 28. redne seje.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo sprejeto.

Potrditev zapisnikov ter poročil o izvajanju sklepov 27. in 28. redne seje (zapisnik 27. seje)
Potrditev zapisnikov ter poročil o izvajanju sklepov 27. in 28. redne seje (zapisnik 28 seje)
Potrditev zapisnikov ter poročil o izvajanju sklepov 27. in 28. redne seje (poročilo o izvajanju sklepov 27. in 28. redne seje)