Točka zapisnika

5.      Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina

ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev. MATJAŽ BAJEC je povedal, da so na komisiji sprejeli pozitivno mnenje in občinskemu svetu predlagajo, da odlok sprejme. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je odlok v I. obravnavi sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu, da se izvede II. obravnava odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.

 ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina v II. obravnavi   sprejet
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina (I. obravnava)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina (Skklep)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina (Druga obravnava)