Točka zapisnika

6. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina

ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev. MATJAŽ BAJEC je povedal, da so na komisiji sprejeli pozitivno mnenje in občinskemu svetu predlagajo, da odlok sprejme.

JOŽKO PREMRN je dejal, da ima KS Lokavec 14 članov, KS Ajdovščina 12, kar se mu zdi veliko.

ANGEL VIDMAR je dejal, da ne razume tega vprašanja. Svet KS se je tako odločil, glede na to, da ima 1300 prebivalcev. To je njihova avtonomna pravica in tega jim ne bo odvzel.

JOŽKO PREMRN je dejal, da jim ni hotel ničesar odvzeti, dal je samo opazko oz. primerjavo.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal  glasovanje o odloku s popravkom v I. obravnavi.
H glasovanju se je prijavilo  24 svetnikov.  ZA je glasovalo  24 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je odlok v I. obravnavi      sprejet.
Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina (I. obravnava)